Texttyper

TRANSIS Translation Service Italian SwedishTRANSIS startsida

Allmänt

Auktoriserad translator

Specialiserad information

Texttyper

Beställa översättning

Prezzi settore educazione

Länkar


(comments)

Texttyper

Exempel på texttyper som jag översatt under årens lopp

Juridik
Brevväxling (klienter, advokater), Civil- och brottmål, Dekret, Delgivanden, Domar (tingsrätt, hovrätt, ungdomsdomstol, högsta domstolen), Expertutlåtanden, Fullmakter, Förundersökningar, Inlagor, Lagartiklar, Notariedokument, Straff- och belastningsregister, Stämningar, Överklaganden

Ekonomi
Avtal (företag, privatpersoner, agentur, försäkring, köp och försäljning, leasing), Bankdokument, Beskattning, Bokslut och årsberättelser, Boutredningar, Brevväxling, Fakturor, Företagsbildning, Offerter, Patenthandlingar, Prognoser, Protokoll (styrelsemöten, årsstämma), Utdrag från handelskammare, Utredningar, Värderingar av fast egendom

Offentlig administration
Folkbokföringsdokument, Försäkringskasseärenden (pensioner, bidrag, understöd, ersättning), Immigrationsärenden, Körkort och trafiktillstånd, Polis och karabinjärer (anmälningar, rapporter, utredningar), Tillstånd för luft- och båttrafik, Utlämning, Övriga dokument från kommuner, provinser, regioner, ministerier, allmänna verk

Diplom, betyg och intyg
Arbets- och tjänstgöringsintyg, Betyg och diplom (grundskola, gymnasium, universitet, specialskolor, akademier), Diplom och intyg från andra utbildningar, Kursbeskrivningar, Statliga examina

Medicin
Journaler, Labanalyser, Läkarintyg, Läkemedelsbroschyrer, Obduktioner, Provrapporter, Rapporter om kirurgiska ingrepp, Specialistundersökningar, Utredningar, Utskrivningsdokument, Vanliga läkarundersökningar

Industri
All slags brevväxling, Besiktningsprotokoll, Byggnadsprojektering, Båtbyggnation, Fartygsloggbok, Föreskrifter för flygplats, Hamnanläggningar, Nystrukturering av verksamhet, Program för reservdelslager

Teknik
Automatiska portar, Automatiska vågar, Bilar, Cigarettfilter, Dataprogram, Förpackningsmaskiner, Hydrauliska hammare, Hydrauliska magneter, Hårborttagningsapparat, Järnvägsmateriel, Köksinredning, Lastbilar, Luftkonditioneringsapparater, Lyftkranar, Motorcyklar, Nivåregulatorer, Restaurangugnar, Saltspridare, Svetsaggregat, Tryckcisterner, Träbearbetningsmaskiner, Verktygsmaskiner (stålsvarvar), Vulkaniseringsmaskiner, Värmeelement

EU
Lagförslag (bensinångereduktion, båtsäkerhet, båtradar, petroliumcisterner, sparris, mm.), Parlamentsdebatter, Protokoll från utskottssammanträden, Telegram, Visioner

Allmänt
Adoptionshandlingar, Artiklar om hundar, Fotbollsreferat, Gamla dikter, Hatbrev, Kärleksbrev, Testamenten, Turistbroschyrer, Vanliga brev, Vigselritual, etc. etc.

De senaste fem åren har jag i genomsnitt översatt och levererat över 100 beställningar per år.

Varje dokument är unikt. Jag försöker alltid anpassa översättningarna till dokumentens stilistiska ton samt i huvudsak efterlikna den grafiska strukturen.

Några kundröster:

"Hej Sven! Vill bara meddela att jag fått tillbaka pappren, ser jättebra ut!" T.L.

"Salve di nuovo! lei mi ha già aiutata molte volte...spero che anche questa volta sia fortunata." A.S.

"Salve Sven! Grazie mille per le traduzioni. Sono rimasta molto soddisfatta del lavoro che Lei ha svolto." C.P.


TRANSIS Translation Service Italian Swedish - säte c/o Sven Ekblad, Kobbarnas väg 8 lgh 1404, 416 47 Göteborg
Kontakt: sven.ekblad@transis.se