Auktoriserad translator

TRANSIS Translation Service Italian SwedishTRANSIS startsida

Allmänt

Auktoriserad translator

Specialiserad information

Texttyper

Beställa översättning

Prezzi settore educazione

Länkar


(comments)

Auktoriserad translator

Vad är egentligen en auktoriserad translator?

Statens Kammarkollegium ger följande upplysningar om auktorisation av översättare:

Syftet med den statliga auktorisationen är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade översättare. En översättare som är auktoriserad kallas även auktoriserad translator. Auktoriserad translator/översättare är en skyddad yrkestitel. En auktoriserad översättare översätter skrivna handlingar. Eftersom en översättning kan vara lika bindande som en originalhandling krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. En auktorisation som översättare gäller antingen till svenska eller från svenska. En auktorisation gäller i fem år och kan därefter förnyas.

Auktoriserade översättare har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Översättningen görs antingen från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska.

Den som vill bli auktoriserad ska:

* Ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat
* Vara känd för redbarhet och i övrigt vara lämplig som översättare
* Ha blivit godkänd i kollegiets översättarprov

En auktoriserad translator har rätt att använda en stämpel eller ett självhäftande märke. Stämpeln och märket får användas endast på översättningar som görs i det språk och i den språkriktning som auktorisationen gäller. Översättaren ska på översättningen skriva sitt auktorisationsspråk och i vilken riktning auktorisationen gäller. Stämpeln är försedd med ett translatorsnummer. Numret ska också anges på märket.


TRANSIS Translation Service Italian Swedish - säte c/o Sven Ekblad, Kobbarnas väg 8 lgh 1404, 416 47 Göteborg
Kontakt: sven.ekblad@transis.se