Beställa översättning

TRANSIS Translation Service Italian SwedishTRANSIS startsida

Allmänt

Auktoriserad translator

Specialiserad information

Texttyper

Beställa översättning

Prezzi settore educazione

Länkar


(comments)

Beställa översättning

Vanliga frågor kring beställning och köp av översättningar

 vad kostar det >>
 hur betalar man >>
 hur lång tid tar det >>
 hur får översättaren texten >>
 behöver översättaren mer material >>
 hur levereras den översatta texten >>
 måste man anlita en auktoriserad översättare >>

Vad kostar det?
Vänder man sig direkt till en auktoriserad översättare, blir kostnaden klart lägre (10-25% beroende på texttyp) än om man kontaktar en översättningsbyrå (studio traduzioni). Det vanligaste är att man betalar för antalet ord i utgångstexten. (Som "ord" räknas även namn, förkortningar och siffror.) Om det rör sig om översättningar som måste stämplas och undertecknas av translatorn, tillkommer en bestyrkningsavgift för varje stämplat dokument. Därutöver betalar man vanlig moms om 25%.

TRANSIS tillämpar en marknadsmässig prisnivå som varierar efter typen av text, mängden text och begärd leveranstid. Detta betyder att översättningen av en normal A4-sida med 25 rader (300 ord) kan kosta 516-600 kr + moms, beroende på textens ämnesområde och komplexitet. Översättning av betyg och diplom kostar t.ex. mindre än juridiska handlingar. Om kunden begär extra snabb leverans tillämpas expresstaxa (25%). Om översättningen ska bestyrkas med underskrift och stämpel tillkommer bestyrkningsavgift (96 eller 40 kr + moms, eller gratis från och med fjärde dokumentet). Ordrabatter kan förekomma vid upprepad text. Vid större order medges 25% rabatt på den del av kostnaden som överstiger 3000 kr (ordkostnad, bestyrkningar, ev. annat). Denna rabatt gäller dock inte redan fasta rabatterade priser. Begär via e-mail "Prislista" med detaljerade uppgifter om prisnivåer, rabatter samt övriga gällande villkor. Det går även bra att begära direkt offert genom att översända per brev eller e-mail kopia av texten eller representativa delar av den. Observera: jag börjar aldrig översätta en text förrän kunden har accepterat offerten (il preventivo).

Hur betalar man?
Som till ett vanligt företag, med bankgiro eller banköverföring (bonifico bancario) inom 30 dagar efter leverans. Detta anges på fakturan som utfärdas i samband med leveransen. Från utlandet går det att betala direkt med bonifico bancario till firmans svenska bankkonto, vilket anges på fakturan.
Obs. Alla kunder, i Sverige eller i utlandet, måste vid beställningen ange en svensk postadress för att faktureringen ska bli fullständig. Fakturan skickas i pdf-format tillsammans med översättningen via e-mail.(upp)

Hur lång tid tar det att översätta texten, tex. ett dokument på ca. 5-10 normalstora A4-sidor?
Normal praxis är leverans via e-mail inom en vecka efter mottagandet av originaltexten. Beroende på arbetsbelastning kan denna tid bli kortare eller längre. För längre dokument måste särskild leveranstid avtalas. Expresstillägg tillämpas vid begärd extra snabb leverans. Under alla omständigheter måste överenskommelse om leveranstiden bestämmas i samband med order.

Om jag inte skulle ha möjlighet att översätta en text inom önskad tid, har jag flera översättarkolleger att hänvisa till, varav några är auktoriserade som jag själv. (upp)

Hur får översättaren texten?
Skicka texten per brev eller e-mail (tex. som word-dokument, pdf- eller jpg-fil). Obs: Var vänlig kontrollera - före översändandet - att bildfilen är läslig i alla sina delar. Om det är frågan om väldigt viktiga originaldokument rekommenderar jag att ni låter göra vidimerade kopior, vilka ni sedan översänder med vanligt brev till mig eller till den ni anlitar. I de flesta fall räcker det dock med pdf-kopior som skickas via e-mail (betyg, intyg, domar, inlagor, notariedokument mm.) Alla papperskopior kan hämtas tillbaka på mitt kontor på Kobbarnas väg 8, Gbg.
Obs: Av logistiska skäl kan jag varken ta emot eller skicka iväg brev med rekommenderad post.

Vidimering av kopia betyder i detta sammanhang att två myndiga personer, som inte är besläktade med kunden (men kan vara bekanta), intygar att kopian överensstämmer med originalet genom att i tex. nedre marginalen skriva "vidimeras" (eller motsvarande term), datera, ange namn och adress (eller telefonnummer) samt underteckna. Även en del myndigheter (tex. skolor, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen) kan vidimera. (upp)

Behöver översättaren mer material än själva grundtexten?
I regel inte. Däremot underlättar det varje översättares arbete om det finns rikligt med bakgrundsmaterial (tex. bilder, ritningar och annan text som inte ska översättas men som hör till samma ärende). Tänk dock på att exakt ange vad som ska översättas och inte översättas. I ett och samma dokument bör man alltså överkryssa text (tex. fottext, brevhuvud, sifferkolumner) som inte ska översättas - alternativt ringa in de partier som ska översättas. (upp)

Hur levereras den översatta texten?
Levereransen sker sedan februari 2019 uteslutande via e-mail i form av pdf- eller word-fil. Om det är frågan om auktoriserade översättningar som undertecknats och stämplats, blir de bestyrkta dokumenten inskannade och omformade till pdf, vilka sedan kan skickas direkt till tex. Universitets- och Högskolerådet (UHR) eller Socialstyrelsen, eller överhuvudtaget till den myndighet/organisation som begär översättningen och accepterar pdf-formatet.
(upp)

Måste man anlita en auktoriserad översättare?
Nej, men om det är ett dokument som ska bestyrkas med underskrift och stämpel, kräver myndigheterna att det är en auktoriserad translator som gör översättningen

Eftersom varje auktoriserad översättare har genomgått statliga översättningsprov (ekonomisk, juridisk och s.k. allmän text), är det en garanti för att han eller hon har en hög och jämn allmänkompetens att översätta från det ena språket till det andra, inklusive specialområdena ekonomi och juridik. Oftast behärskar en auktoriserad översättare även fler områden. (upp)


TRANSIS Translation Service Italian Swedish - säte c/o Sven Ekblad, Kobbarnas väg 8 lgh 1404, 416 47 Göteborg
Kontakt: sven.ekblad@transis.se